Välj en sida

Vi har kunskapen och utrustningen för att snabbt och precist kunna utföra alla typer av uppdrag.

 • Kärnborrning
 • Väggsågning
 • Golvsågning
 • Wiresågning
 • Rundhålsågning

kontakta oss gärna redan idag!

 

Vi har erfarenhet och utrustning som möjliggör håltagning i blandade material som till exempel:

 • puts
 • trä
 • timmer
 • armerad betong
 • granit
 • tegel m.fl.

om oss

Vi utför våra uppdrag snabbt, smidigt och kostnadseffektivt!

För oss är det en självklarhet att ni som kund får vad ni förväntar er och att vi levererar ett resultat som motsvarar era förväntningar.

lång erfarenhet

kostnadseffektivt

snyggt och rent

snabbt på plats

Håltagning i sten och betong

Sörmlands betånghåltagning är ett nystartat bolag som tidigare ingick i vårt andra företag Mark och Hus.

På Sörmlands Betonghåltagning har vi som policy att alltid utföra våra uppdrag snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. For oss är det en självklarhet att ni som kund får vad ni förväntar er och att vi levererar ett resultat som motsvarar era förväntningar.

Snyggt och rent
Vi är också noga med att hålla rent och snyggt runt oss på arbetsplatsen, inte bara för att minska olycksrisken, utan även för att kunna hålla angivna tidsscheman. Det är också en självklarhet att vi lämnar arbetsplatsen i minst lika gott skick som när vi kom.

Snabbt på plats
Sörmlands Betånghåltagning är ett litet företag med korta beslutsvägar. Det gör att vi kan komma snabbt på plats och vara precis så flexibla som behövs för att utföra uppdraget med full tillfredställelse.

Marcus Niburg, grundare

PORTFOLIO